Relatietherapie

Relatiecrisis? Dan is er nu een uitdaging om de patronen in de relatie zichtbaar te maken. Patronen zijn herkenbaar in gedrag, communicatie, verwachtingen, aannames en leiden tot eenzaamheid, afstand, stress, verwijdering, verlies van jezelf en de levendigheid in de verbinding.

In deze therapie kijk je naar het omgaan met kritiek, met emoties zoals verdriet, pijn bij rouw of ziekte, boosheid, angst, teleurstellingen, gekwetstheid, tegenslagen, stress op je werk, spanningen. Wat deel je met elkaar? Hoe kun je effectief communiceren? Hoe breng je de levendigheid terug?

Het vergt een investering in moeite, geduld en tijd en vereist karakter om elkaar weer te vinden en zo nodig te vergeven, elkaar liefdevol in de ogen te kijken en naar elkaar te luisteren en elkaar daarmee het recht te geven om je eigen gevoelens te mogen hebben. 

Therapie is hierin mijns inziens een noodzakelijk instrument omdat je niet je eigen therapeut kunt zijn in tijden van crisis. Deze relatietherapie is ervaringsgericht en geeft wezenlijk inzicht in jezelf en in de verbinding zodat je kunt groeien in autonoom jezelf zijn en op weg gaat naar een volwassen relatie.

Realiteit is dat 2e relaties in 60% mislukken en 3e relaties 70%!